Przycinanie drzewek na wiosnę

Wiosna to czas, kiedy większość drzew owocowych w klimacie Europejskim zaczyna wypuszczać pąki. Jest to ostatni moment na przycięcie drzewek, aby zapewnić im lepsze plony w przyszłości. W tym artykule omówimy najważniejsze terminy i sposoby podcinania drzewek owocowych na wiosnę.

Kiedy przycinać drzewka owocowe?
Najlepszym momentem na przycięcie drzewek owocowych jest zima lub wczesna wiosna, przed rozpoczęciem ich wegetacji. Należy pamiętać, że przycinanie drzewek owocowych w późniejszym terminie może spowodować opóźnienie wegetacji, co wpłynie negatywnie na plony. Powinniśmy przyciąć gałązki przed rozrostem pąków liściowych lub kwiatowych w przypadku niektórych drzew owocowych.Sposoby podcinania drzewek owocowych


Przycinanie drzewek owocowych ma na celu poprawę jakości i ilości plonów.

Oto kilka sposobów, które warto zastosować:

Skracanie pędów – należy przyciąć pędy do 1/3 długości, aby pobudzić ich wzrost i rozwój nowych pąków. Ważne jest, aby wykonywać cięcia pod kątem, aby umożliwić swobodny odpływ soku.

Usuwanie gałęzi chore lub uszkodzonych – usuwanie gałęzi, które są chore lub uszkodzone, zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.

Formowanie korony drzewka – należy usunąć pędy rosnące wewnątrz korony, aby zapewnić lepsze oświetlenie i wentylację. W przypadku młodych drzewek należy pozostawić 3-4 silne pędy, które będą stanowić szkielet drzewa.

Przycinanie drzewek owocowych typu szczepka – w przypadku drzewek owocowych typu szczepka należy przyciąć gałęzie pochodzące z podkładki (czyli drzewka, na które została przeniesiona odmiana owocowa). Ważne jest, aby usunąć pędy wyrastające poniżej miejsca szczepienia, aby uniknąć zbytniego rozrostu podkładki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *